Lemmer "De Plattedijk 25-41"

03 woonkamer

betaling

Graag 50% van het factuurbedrag binnen één kalenderweek na factuurdatum overmaken, het resterende bedrag ontvangen wij graag uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode.

Rechten Website

Tegen deze website kunnen geen juridische claims worden ingediend. Prijzen onder voorbehoud.